S čim se ukvarjamo?

Gradimo in urejamo spletne portale kot je na primer www.racunovodja.com ter tržimo medijski prostor na spletnih portalih.

Razvijamo poslovno programsko opremo, predvsem aplikacije za podporo izdajanju računov, vodenju materialnega in blagovnega poslovanja, maloprodaje, veleprodaje ter specializirane aplikacije za prehrambeno industrijo (naročila in proizvodnja za pekarstvo, količinska kontrola predpakiranih izdelkov, sledljivost v proizvodnji, upravljanje z alergeni).

calculator-385506_1920

Računalniški program za izdelavo faktur

Računalniški program za izdelavo računov ter vodenje skladiščnega poslovanja: Izdelava računov, predračunov, internih računov Prevzemnica, dobavnica, medskladiščnica Ceniki Pregledi Prenosi v glavno knjigo     Več

shopping-cart-53798_640

Računalniški program za podporo maloprodaje

Računalniški program za podporo trgovine na drobno Moduli, ki so vključeni v osnovno verzijo programa maloprodaja Ceniki (možno preklapljanje med cenikom in akcijskim cenikom) Prejemnica s kalkulacijo nabavne cene Maloprodajni računi Dobavnice na blagajni Izdelava računov, narejenih na osnovi dobavnice TDR Blagajniški iztržek Pregledi Normativi Izmenjava podatkov Ceniki Na nivoju programa se nastavi, kateri cenik Več

 
 • Zadnje objave

  • Kdaj potrebujem davčno blagajno?

   Kdaj potrebujem davčno blagajno oz. moram biti že pripravljen na davčno potrjevanje računov ?
   Ko prvi kupec plača z gotovino. Tudi v primeru, če izstavljate račune kupcem, ki plačajo preko TRR in le en od njih plača z gotovino.

   Potrebni koraki.
   – Pridobiti podatke o poslovnih prostorih
   – Opredeliti oznake poslovnih prostorov in elektronskih naprav
   – Napisati interne akte o poslovnih prostorih, kjer izstavljate račune ter pravilnik, kako se bodo računi številčili
   – Od zaposlenih, ki izstavljajo račune pridobiti osebno davčno številko
   – Pridobiti namensko digitalno potrdilo (če nimate dostopa preko portala eDavki, lahko pooblastite svojega računovodjo ali ponudnika davčne blagajne.)

   Ali program Moje podjetje lahko uporabljam kot davčno blagajno.
   Da.  obstajata dve verziji in sicer:

   Fakturiranje - uporabljate, ko izstavljate večino računov podjetjem, ki plačujejo preko TRR. Računi, ki so plačani z gotovino označite plačano z gotovino.
   V programu je nastavitev, kjer program podpiše vse račune in jih pošlje na FURS, lahko pa nastavite da se na Furs pošiljajo le računi plačani z gotovino
   Maloprodaja. Namenjen za izstavljanje računov, ki so v večini plačani z gotovino.

   Vse novosti v vezi z davčnimi blagajnami pa lahko spremljate na http://racunovodja.com/ oziroma http://racunovodja.com/clanki.asp?rubrika=38

  • Davčna blagajna

   Državni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel  Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se bo začel uporabljati 2. januarja 2016.

   Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima členoma 38. in 31. a  Zakona o davčnem postopku tvori sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

   Zavezanec bo moral ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Račun bo moral izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

   Da bi razbremenili tiste zavezance, ki izdajajo manjše število računov, bomo omogočili izdajanje računov z aplikacijo na portalu eDavki. Predvideno je prehodno obdobje, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov, ki jih bo treba v desetih dneh od izdaje potrditi prek aplikacije na portalu eDavki.

   Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo. Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ustrezno prijavljeni finančni upravi. To bo lahko storil prek posebne mobilne aplikacije ali spletne strani finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov prek finančne uprave in prek kupca.

   Da bi zmanjšali tveganje za neizdajanje računov, bomo posebno pozornost namenili spodbujanju kupcev k jemanju računov. Zato je vzporedno z uvedbo davčnih blagajn predvideno posebna nagradna igra.

   Izvajanje postopka potrjevanja računov in izdajanje računov v skladu s tem zakonom bo mogoče že decembra 2015.

   Vir: Furs

  • Usmerite svoj pogled navzgor. Na vrhu je vedno prostor.

   Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.

  • Količinska kontrola predpakiranih izdelkov

   Program za vodenje količinske kontrole predpakiranih izdelkov omogoča:

   -izpis rezultatov merjenja v obliki Kontrolnega lista za vsako partijo/saržo posebej: vrsta izdelka, datum pakiranja, številka partije/sarže, nazivna količina, mesto in čas vzorčenja, število vzorcev, povprečna masa embalaže, dovoljena odstopanja, povprečje dejanskih vsebin vzorcev, število hibnih izdelkov, dejansko izvedeni korektivni ukrepi, podpis odgovorne osebe

   -hranjenje Kontrolnih listov

   -opozorilo med tehtanjem , če je izdelek izven dovoljenega odstopanja

   -statistična obdelava rezultata

  • Računalniški program za TORTE PO NAROČILU

   Nič več zmede pri naročilih tort!

   Računalniški program za slaščičarne, ki izdelujejo torte po naročilu.

   Program omogoča sprejemanje naročil in izračun potrebnih surovin za proizvodnjo.

   Ko stranka naroči torto, je izjemnega pomena, da bodo upoštevane prav vse želje – okus, okrasitev, napis in tudi ura prevzema morajo biti ravno pravi. S programom Torte po naročilu se ne boste nikoli več zmedli.

   Sprejem naročila:

    Obrazec, kamor lahko vpisujete vse kupčeve želje, ki jih ima v vezi s torto in dostavo

    Kupec: Prikaže se kupčeva zgodovina nakupov, dosežene zbrane točke, vpogled v pretekla naročila

   Datum in čas dostave:

   V naročilo vpišete, ali kupec pride sam iskat torto, ali želi da se mu dostavi na posebno lokacijo ter čas želene dostave. Za posamezne gostilne, kamor se dostavlja imate lahko navedeno kakšne pogoje imajo za hranjenje hladnih tort, ob kateri uri že lahko dostaviite, telefonska številka in kontakt za dostavo.

    Podatki o torti:

   Oblika torte in okus torte, napis na torti in vrsta testa. Glede na okus torte program sam predlaga temno ali svetlo testo, lahko pa ga tudi spremenite,

   Dodatni izdelki: lahko se dopiše katere dodatne izdelke stranka želi npr. piškote, krofei …

   Priprava tort:

   Program za izbran dan izpiše potrebno število temnega in svetlega testa ter katere oblike tort se delajo, napisi za torte in okuse tort..

   Prevzem in dostava za določen dan:

   Program izpiše ob kateri uri posamezna stranka pride po izdelek oziroma kam in ob kateri uri je potrebno izdelek dostaviti

    Cena programa:

   Cena programa je 199 eur + ddv in vkjučuje eno uro dela (namestitev na daljavo in uvajanje).

   Cena dodatne podpore: 25 eur + ddv za vsake začete pol ure pomoči (telefonska pomoč, delo na daljavo, osebni obiski). Podpora preko elektronske pošte je brezplačna.

    Garancija zadovoljstva s programom

   Če s programom niste zadovoljni in nas o tem obvestite v roku 60 dni od nakupa, vam bomo vrnili kupnino (199 eur + ddv)

    

 • Carpe diem, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, Telefon 04 2807800, Faks 04 2807801