S čim se ukvarjamo?

Gradimo in urejamo spletne portale kot je na primer www.racunovodja.com ter tržimo medijski prostor na spletnih portalih.

Razvijamo poslovno programsko opremo, predvsem aplikacije za podporo izdajanju računov, vodenju materialnega in blagovnega poslovanja, maloprodaje, veleprodaje ter specializirane aplikacije za prehrambeno industrijo (naročila in proizvodnja za pekarstvo, količinska kontrola predpakiranih izdelkov, sledljivost v proizvodnji, upravljanje z alergeni, hranilne vrednosti).

 • Zadnje objave

  • Hranilne vrednosti: viri in literatura

   Slovenske prehranske tabele – živila rastlinskega izvora

   Meso in mesni izdelki

   ZDA

   FAO

   EU

   Program za izračun hranilnih vrednosti

    

    

    

  • IZRAČUN HRANILNIH VREDNOSTI, ALERGENI TER DEKLARACIJE – Vsi podatki o izdelku na enem mestu

   Označevanje hranilnih vrednosti živil bo obvezno od 13. decembra 2016 dalje.

   Pripravili smo računalniški program, ki izračuna hranilno vrednost iz sestavljene recepture ter tiska nalepke.

   Program pripravi podatke za tisk nalepke s hranilnimi vrednostmi ter poudarjenimi alergeni na deklaraciji. Izpisuje lahko poličnike in cenike. S programom lahko sami oblikujete nalepko. Generira lahko tudi različne črtne kode. Izračuna uporabno do glede na rok trajanja izdelka. Nudi takojšen vpogled kateri izdelki vsebujejo neko surovino ali alergen.

   Sestavljanje recepture je enostavno: vpišete le potrebne sestavine in koliko izdelkov dobite iz vpisanih surovin.

   Recepturo lahko vnašate za en izdelek, 100 izdelkov, 1 kotel ipd. Program iz vnešenih podatkov izračuna hranilne vrednosti za 100 g izdelka, za 1 obrok (porcijo) in izračuna odstotek dnevne priporočene vrednosti.

   Če imate vnešeno recepturo, lahko iz programa dobite tudi ostale podatke:

   • stroški surovin,
   • deklaracija po padajočem vrstnem redu,
   • izdelek je označen z vsemi alergeni, ki se nahajajo  v surovinah.

   Program lahko tiska nalepke na neskončni trak ali na A4.

   Nalepko lahko sami oblikujete. Določite lahko lastno ceno izdelka ter alergene in deklaracijo s poudarjenimi alergeni.

   Kaj je potrebno, da bo program deloval?

   1. Vpisati recepture
   2. Vpisati hranilne vrednosti surovin
   3. Označiti, katere alergene vsebuje surovina
   4. Surovinam vpisati sestavine

   Cena programa je 300 eur + DDV. Za naročilo in informacije pokličite 041 33 00 37 ali 04 2807800.

  • Pomembne novosti pri davčnih blagajnah

   Z 2. 1. 2016 je treba izdajati davčno potrjene račune za vsa plačila z gotovino, kartico ali po povzetju. Če vam vsi kupci plačujejo preko banke oz. transakcijskega računa, davčno potrjevanje računov ni potrebno.

   Računalniki, na katerih se bodo izdajali davčno potrjeni računi, morajo biti povezani v internet.

   Pridobiti je treba namensko digitalno potrdilo za podpisovanje. Namensko digitalno potrdilo za potrjevanje računov ni enako kot digitalno potrdilo, ki ga uporabljate pri e-računih, poslovanju s spletno banko in e-davkih. Digitalno potrdilo mora biti nameščeno na vseh računalnikih, na katerih se izdajajo računi.

   Za poslovne prostore je treba poiskati katastrsko številko občine, številko stavbe in številko dela stavbe, kjer se bodo izdajali davčno potrjeni računi, in jih sporočiti na FURS.
   Podatke o lokaciji poslovnega prostora dobite tukaj: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

   Treba je pripraviti osebne davčne številke oseb, ki bodo izdajale račune, ter opremiti prostor, kjer se bodo izdajali računi, z obvestilom o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca.

   Sestaviti je treba interni akt, kjer določite označevanje poslovnega prostora ter številčenje dokumentov.

   Imeti je treba tudi en izvod vezane knjige računov za primere, ko blagajna ne bo delovala.

   Za delo s programom potrebujete računalnik s sledečimi lastnostmi:
   Če imate starejše računalnike z Windows XP, morajo imeti nameščen service pack 3.0 z Microsoft .NET Framework 4

   Zaželjeno Windows 7, Windows 8 ali Windows 10 z nameščenim Microsoft Framework 4.5

   Več informacij preberite na povezavi http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8963

  • Kdaj potrebujem davčno blagajno?

   Kdaj potrebujem davčno blagajno oz. moram biti že pripravljen na davčno potrjevanje računov ?
   Ko prvi kupec plača z gotovino. Tudi v primeru, če izstavljate račune kupcem, ki plačajo preko TRR in le en od njih plača z gotovino.

   Potrebni koraki.
   – Pridobiti podatke o poslovnih prostorih
   – Opredeliti oznake poslovnih prostorov in elektronskih naprav
   – Napisati interne akte o poslovnih prostorih, kjer izstavljate račune ter pravilnik, kako se bodo računi številčili
   – Od zaposlenih, ki izstavljajo račune pridobiti osebno davčno številko
   – Pridobiti namensko digitalno potrdilo (če nimate dostopa preko portala eDavki, lahko pooblastite svojega računovodjo ali ponudnika davčne blagajne.)

   Ali program Moje podjetje lahko uporabljam kot davčno blagajno.
   Da.  obstajata dve verziji in sicer:

   Fakturiranje – uporabljate, ko izstavljate večino računov podjetjem, ki plačujejo preko TRR. Računi, ki so plačani z gotovino označite plačano z gotovino.
   V programu je nastavitev, kjer program podpiše vse račune in jih pošlje na FURS, lahko pa nastavite da se na Furs pošiljajo le računi plačani z gotovino
   Maloprodaja. Namenjen za izstavljanje računov, ki so v večini plačani z gotovino.

   Vse novosti v vezi z davčnimi blagajnami pa lahko spremljate na http://racunovodja.com/ oziroma http://racunovodja.com/clanki.asp?rubrika=38

  • Davčna blagajna

   Državni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel  Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se bo začel uporabljati 2. januarja 2016.

   Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima členoma 38. in 31. a  Zakona o davčnem postopku tvori sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

   Zavezanec bo moral ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Račun bo moral izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

   Da bi razbremenili tiste zavezance, ki izdajajo manjše število računov, bomo omogočili izdajanje računov z aplikacijo na portalu eDavki. Predvideno je prehodno obdobje, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov, ki jih bo treba v desetih dneh od izdaje potrditi prek aplikacije na portalu eDavki.

   Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo. Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ustrezno prijavljeni finančni upravi. To bo lahko storil prek posebne mobilne aplikacije ali spletne strani finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov prek finančne uprave in prek kupca.

   Izvajanje postopka potrjevanja računov in izdajanje računov v skladu s tem zakonom bo mogoče že decembra 2015.

   Vir: Furs

 • Carpe diem, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, Telefon 04 2807800, Faks 04 2807801