Računalniški program za podporo maloprodaje

Računalniški program za podporo maloprodaje


Računalniški program za podporo trgovine na drobno

Moduli, ki so vključeni v osnovno verzijo programa maloprodaja

Ceniki
Na nivoju programa se nastavi, kateri cenik se uporablja na maloprodajni blagajni. Na prodajnem mestu se lahko aktivira akcijski cenik, na katerem so cene po akcijskih cenah (konec dneva – prodaja kruha).
Vnaprej se lahko pripravi cenik z novimi cenami, ki začne veljati od želenega dne dalje.

Prejemnica in kalkulacija nabavne cene
Blago, ki se prevzame od dobavitelja, se vpiše na prejemnico. Poveča se zaloga, izpiše se prejemni list s kalkulacijo nabavne cene, poveča se vrednost zaloge v TDR obrazcu. V prejemnico lahko podatke tudi uvozite, če vam jih dobavitelj dostavi v ustrezni obliki.

Maloprodajni računi
Račun za končne potrošnike – običajni račun za končne potrošnike. Lahko se dopiše tudi naslov kupca.
Račun davčni zavezanci – račun za davčne zavezance.
Popusti – na artikel se lahko doda popust.
Plačila – plačila z gotovino ali negotovino, lahko tudi kombinirano.
Izdelava dobavnice – za kupce, ki dnevno prevzemajo blago v trgovini, se izda dobavnica. Konce meseca ali obdobja 10 dni se jim izstavi račun.
Ponovno tiskanje že izpisanega računa
Mize – Stranki, ki naroča, se blago daje na mizo. Ko se odloči plačati, se podatki z mize prenesejo na račun.
Aktiviranje akcijskega cenika. Pred zaprtjem trgovine, se lahko aktivira akcijski cenik, na katerem so izdelki, ki jim poteka rok uporabe po nižji ceni. Lahko se nastavi, da program ob določeni uri avtomatsko preklopi na akcijski cenik.
Sestava računa – lahko poteka preko tipkovnice, črtne kode, na dotik občutljivega zaslona ali tehtnice.

Dobavnice
Kupcem, ki prevzemajo blago v lokalu (sosednja gostilna, podjetje v bližini za svoje zaposlene), se ob izdaji blaga izstavi dobavnica. Konec meseca se zanje naredi obračun, program prenese podatke iz dobavnic in jih zapre z računom.

TDR – Trgovska knjiga (prodaja na drobno)
Na osnovi dokumentov Prejemnica in dnevnega iztržka se avtomatsko generira trgovska knjiga ‘TDR’. Trgovsko knjigo lahko vodite tudi ročno.

Blagajniški iztržek
Konec dneva se naredi obračun, na katerem je razvidno, koliko je bilo ustvarjenega prometa – po davčnih stopnjah, promet po zavezancih in nezavezancih, gotovinska plačila. Blagajniški iztržek zmanjša tudi vrednost zaloge v TDR-u. Razvidna je tudi realizacija po izdelkih, ki so iz lastne proizvodnje, ter trgovsko blago.

Pregledi
Za želeno obdobje se lahko pogleda promet po izdelkih, po prodajalcih, po dnevih, računi, na katerih je priznan popust …

Normativi
Maloprodajna blagajna razknjižuje blago. Ko se izdelek proda, se mu zmanjša zaloga. Pri izdelkih, ki imajo v ozadju normative, pa razknjižuje na osnovi normativa.
Primer: Prevzem blaga se naredi v litrih (vino, sok …). Kava v kilogramih (prašek). Prodaja pa se v decilitrih ali po porcijah. Če za izdelek obstaja normativ, se zaloga razknjiži na osnovi normativa.

Izmenjava podatkov
Program omogoča celotno spremljanje poslovanja vseh poslovalnic (trgovina, gostinski lokal) na sedežu podjetja. Ceniki in novi izdelki se lahko odpirajo na sedežu podjetja. V poslovalnico se prenesejo preko USB ključa, diskete ali preko interneta.
Iz poslovalnice se na sedež podjetja prenašajo računi ter dobavnice. Na sedežu podjetja se tako lahko vodijo vsi dokumenti, kot so prejemnica, TDR, te dokumente pa se lahko fakturira podjetjem, ki so v trgovini dvigovala blago preko dobavnice.
Prejemnice dobaviteljev (Tuš, Mercator) lahko uvozite preko diskete.

Fakturiranje – Maloprodaja
V primeru, da se uporablja modul Fakturiranje, se v njem narejene dobavnice za lastno trgovino (ali gostilno) prenesejo preko prejemnice v trgovino. Izdelki, ki se v podjetju vodijo po kosih (na dobavnici so vpisani kosi), se na prejemnici lahko pretvorijo v kilograme, če se v trgovini prodaja izdelek po teži.

Davčna blagajna

Pošljite povpraševanje ali pokličite 041 33 00 37.