Sledenje blaga v proizvodnji

Sledenje blaga v proizvodnji

 

Sledenje blaga (surovine, embalaža, gotovi izdelki) v proizvodnji ima namen, da se za vsako blago ve kje se nahaja, koliko jo je, ter kakšno je njeno poreklo.

Iz porekla je razvidno, kdo je dobavitelj, kdaj je bilo blago dobavljeno (prevzeto) v skladišče, številka lota,  datum uporabnosti, ter pot kako je po skladišču to blago potovalo (na katerih lokacijah se je v določenih časovnih obdobjih nahajalo).

Razvidno je katerim surovinam se izteka rok uporabe.

Da zagotovimo zgoraj opisane zahteve so potrebni sledeči postopki.

1. Naročila blaga – surovin dobavitelju

S pregledom nad kritičnimi zalogami, ali zahtevka tehnologa se izda dobavitelju naročilo. Vsak dobavitelj ima kreiran cenik, na katerem so dogovorjene cene, po katerih mora blago izdobavit. V naročilo se vpiše tudi datum, kdaj in koliko surovin mora biti izdobavljeno.

Na osnovi tega dokumenta, skladiščnik vidi kateri dobavitelji in katere survine morajo biti izdobavljene na določen dan.

Cilj:Zagotoviti nadzor nad dobavitelji, kdaj morajo blago dostavit, s kakšnimi količinami ter po kakšni ceni.

2. Potrjevanje dobavljenega blaga

Skladiščnik ima vpogled nad tem kaj naj bi moralo biti dobavljeno na določen dan.

Pri prevzemu blaga preveri 3 točke

2.1 Kvantitativni pregled. Ali se dostavljene količine ujemajo z naročenimi

2.2 Kvalitativni pregled. Ali je dostavljeno blago nepoškodovano, temperatura, pregled deklaracij, nepoškodovana embalaža.

2.3 Vpis LOT številk, minimalni rok uporabe z deklaracij v Informacijski sistem (IS)

Cilj: Zagotoviti da se dobavljeno blago ujema z naročenim

3.Razporeditev blaga po skladišču – mikrolokacijah

3.1 Prevzeto blago od dobavitelja skladiščnik razvozi po skladišču, ter ga postavi na ustrezne mikrolokacije.

3.2 V Informacijski sistem se mora za vsak lot vpisati na kateri mikrolokaciji se nahaja. Če nekega lota ne more locirati le na eno mikro lokacijo, mora vpisati koliko se ga nahaja v naslednji mikro lokaciji in tako naprej.  Ko je blago razporejeno program zabeleži vsako razporeditev pod svojo ID številko

3.3. Nato da zahtevek za tiskanje nalepk.

3.4 Izpisane nalepke se namestijo na razporejeno blago.

Cilj: Z beleženjem na katere lokacije se blago postavi se zagotovi celotna sledljivst v skladišču.

4. Premiki po skladišču

Iz nalepke se prečita ID številka (iz te številke je razvidna tudi mikrolokacija), vpiše se količina, ki se premika, ko se blago premakne na novo lokacijo se vpiše še nova mikrolokacija dobi se nova ID številka. Potrebno iztiskati nalepko, ter jo dati čez staro oziroma staro odstranit.

Cilj:Sledenje poti blaga v skladišču.

5. Izdaja iz skladišča po zahtevku delovnega naloga

Na osnovi delovnega naloga se pripravijo potrebne surovine za proizvodnjo. Obvezno je potrebno vpisati ID številko za zagotavljanje sledljivosti. Na osnovi Vpisanih ID številk se točno ve katere surovine s katerimi loti, roki uporabnosti, dobavitelji se nahajajo v delovnem nalogu. V delovnem nalogu je tudi zabeleženo točno za katere kupce (številke dobavnic) so bili izdelki izdelani.

Cilj:Zagotoviti informacijo kateri kupci so dobili izdelke, narejene s surovinami točno določenih lotov in dobaviteljev.

6. Vnos naročil kupcev

Do 13 – te  ure morajo biti sprejeta naročila kupcev za naslednji dan. Ta so osnova za izdelavo dobavnic, ki je osnova za izdelavo delovnega naloga.

Cilj: Pravočasno sprejeti naročila za oddajo naročila v proizvodnjo.

7. Izpis dobavnic

Iz sprejetih naročil se generirajo dobavnice. Dobavnica je dokument, ki se dostavi kupcu skupaj z dobavljenim blagom. Dobavnice se osnova za izdelavo delovnega naloga. Ko se generira iz dobavnic delovni nalog, se na dobavnico zapiše informacija iz katerega delovnega naloga bodo izdelki narejeni.

Dobavnice, ki so delane naknadno, je potrebno vpisati LOT številko. Lot številka je številka delovnega naloga.

Cilj: Zagotoviti informacijo, iz katerega delovnega naloga so bili izdelki narejeni, katere surovine so bile pri tem porabljene (dobavitelj, LOT).

8. Izdelava delovnega naloga

Delovni nalog se izdela na dva možna načina

8.1 Na osnovi dobavnic

8.2 Tehnolog izdela delovni nalog na osnovi prostih kapacitet

Na delovnem nalgu so zaobjete vse informacije po sledečem redosledu:

(6). Izdelovalec delovnega naloga ( PRODAJA ali TEHNOLOG) izda delovni nalog

  1. Kateri izdelki s količinami so potrebni za izdelavo
  2. Na osnovi receptur se izračunajo in predlagajo potrebne surovine.

(5). Skladiščnik  pripravi potrebne surovine za proizvodnjo

  1. Na delovni nalog vpiše ID številko surovine (tu je povezava z mikrolokacijo, lotom, dobaviteljem, ter celotna pot-zgodovina po skladišču ), ter količino.

(9). Proizvodnja

  1. Vpiše dejansko izdelane količine izdelkov.
  2. Vpišejo se dejansko porabljene količine surovin.
  3. Višek surovin se vrne nazaj na skladišče

Cilj: Zagotoviti kaj ter kdaj je potrebno izdelati, koliko je bilo dejansko narejeno, kolikšne ter katere so bile porabljene surovine.

9 Proizvodnja

  • Vpiše dejansko izdelane količine izdelkov.
  • Vpišejo se dejansko porabljene količine surovin.

10 Zapiranje Delovnega naloga

Z zapiranjem delovnega naloga se proces proizvodnje izdelkov zaključi. Potrdi se da so naročeni izdelki dejansko izdelani. Razknjižijo se tudi materialne kartice, ovrednosti se delovni nalog. Na dobavnice (če je delovni nalog delan na osnovi dobavnic (8.1)),ki sestavljajo delovni nalog se zapiše da so šli izdelki iz tega delovnega naloga na dobavnico.
Razknjiži se skladišče surovin.
Izdelani izdelki gredo lahko na skladišče gotovih izdelkov (8.2) ali pa takoj do kupcev (8.1)

ZA  INFORMACIJE IN DEMO VERZIJO RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA ZA PODPORO SLEDLJIVOSTI NAM LAHKO PIŠETE PREKO KONTAKTNEGA  OBRAZCA  ALI POKLIČETE 041 33 00 37 ali 04 2807800.