Sledenje blaga v proizvodnji   Sledenje blaga (surovine, embalaža, gotovi izdelki) v proizvodnji ima namen, da se za vsako blago ve kje se nahaja, koliko jo je, ter kakšno je njeno poreklo. Iz porekla je razvidno, kdo je dobavitelj, kdaj je bilo blago dobavljeno (prevzeto) v skladišče, številka lota,  datum uporabnosti, ter pot kako je…