Količinska kontrola predpakiranih izdelkov

Program za vodenje količinske kontrole predpakiranih izdelkov omogoča:

-izpis rezultatov merjenja v obliki Kontrolnega lista za vsako partijo/saržo posebej: vrsta izdelka, datum pakiranja, številka partije/sarže, nazivna količina, mesto in čas vzorčenja, število vzorcev, povprečna masa embalaže, dovoljena odstopanja, povprečje dejanskih vsebin vzorcev, število hibnih izdelkov, dejansko izvedeni korektivni ukrepi, podpis odgovorne osebe

-hranjenje Kontrolnih listov

-opozorilo med tehtanjem , če je izdelek izven dovoljenega odstopanja

-statistična obdelava rezultata