Pomembne novosti pri davčnih blagajnah

Z 2. 1. 2016 je treba izdajati davčno potrjene račune za vsa plačila z gotovino, kartico ali po povzetju. Če vam vsi kupci plačujejo preko banke oz. transakcijskega računa, davčno potrjevanje računov ni potrebno.

Računalniki, na katerih se bodo izdajali davčno potrjeni računi, morajo biti povezani v internet.

Pridobiti je treba namensko digitalno potrdilo za podpisovanje. Namensko digitalno potrdilo za potrjevanje računov ni enako kot digitalno potrdilo, ki ga uporabljate pri e-računih, poslovanju s spletno banko in e-davkih. Digitalno potrdilo mora biti nameščeno na vseh računalnikih, na katerih se izdajajo računi.

Za poslovne prostore je treba poiskati katastrsko številko občine, številko stavbe in številko dela stavbe, kjer se bodo izdajali davčno potrjeni računi, in jih sporočiti na FURS.
Podatke o lokaciji poslovnega prostora dobite tukaj: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Treba je pripraviti osebne davčne številke oseb, ki bodo izdajale račune, ter opremiti prostor, kjer se bodo izdajali računi, z obvestilom o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca.

Sestaviti je treba interni akt, kjer določite označevanje poslovnega prostora ter številčenje dokumentov.

Imeti je treba tudi en izvod vezane knjige računov za primere, ko blagajna ne bo delovala.

Za delo s programom potrebujete računalnik s sledečimi lastnostmi:
Če imate starejše računalnike z Windows XP, morajo imeti nameščen service pack 3.0 z Microsoft .NET Framework 4

Zaželjeno Windows 7, Windows 8 ali Windows 10 z nameščenim Microsoft Framework 4.5

Več informacij preberite na povezavi http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8963